Sastanak sa predstavnicima/ama CZSR Bar

Sigurna ženska kuća je posjetila i Centar za socijalni rad za opštinu Bar. Napravljen je osvrt na period pandemije i izazove sa kojima smo se susretali u radu sa osobama sa iskustvom nasilja. Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar za Romske Inicijative, Sos Ulcinj – Ulqinj, NVO “Ksena” Herceg Novi, NVO IKRE Rožaje, Crnogorski […]

Sastanak sa predstavnicima/cama CZSR Ulcinj

Budislavka Mira Saveljić, Jovana Hajduković i Hatidža Nelaj su bile na sastanku sa predstavnicima/ama Centra za socijalni rad Ulcinj. Na sastanku su govorilo o načinu pružanja adekvatne podrške i pomoći osobama sa iskustvom nasilja u toku pandemije, kao i o implementaciji Protokola o postupanju. Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar za Romske Inicijative, […]

Politika je ženskog roda

Politika je sfera dominacije i tzv. „krug moći“, pa je dodatno otežan ulazak ženama. Iako je posljednjih godina napravljen pomak u osvješćivanju žena o potrebi da budu više uključene u političkom životu, Crna Gora je i dalje veoma daleko od ispunjavanja međunarodnih standarda koji se tiču ravnopravne zastupljenosti polova u politici. Prisustvo rodnih stereotipa direktno […]

Dodijeljene nagrade za najbolja umjetnička djela

Na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, juče je upriličena završna izložba u sklopu projekta „Umjetnost je ženskog roda“, koju je organizovala Sigurna ženska kuća u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti. Putujuća izložba do sada je posjetila Podgoricu, Bijelo Polje, Kotor, Nikšić i na kraju istoimena postavka upriličena je na Cetinju gdje su ujedno i […]

Budućnost je ženskog roda

Disbalans među novorođenčadima muškog i ženskog pola najbolje govori o položaju žena u kome ženska djeca ne dobiju priliku ni da se rode. U Crnoj Gori se, od kako se vodi statistika rođenih po polu rađa manje djevojčica nego dječaka. Tako i u 2019. godini od ukupnog broja rođenih 47,7 odsto su djevojčice. Ako uzmemo […]

Top