Vizija i Misija

Vizija

Crna Gora u kojoj se poštuje pravo žena i djece na život bez nasilja.

Sigurna ženska kuća – za život žena bez nasilja

Misija

Poštujući i promovišući medjunarodna načela o ženskim i dječjim ljudskim pravima, SŽK unapređuje položaj žena i djece žrtava porodičnog nasilja.

Kroz obezbijeđivanje sveobuhvatne podrške ženama i djeci, poboljšanje pravnog okvira i promovisanje prava na život žena bez nasilja, SŽK unapređuje mehanizme zaštite ženskih prava i osnažuje žene da izađu iz situacije nasilja.