Radni tim

  • Ljiljana Raičević – predsjednica
  • Mira Saveljić – izvršna direktorica
  • Jovana Hajduković – program menadžerka za javno zastupanje
  • Nada Jelovac – psihološkinja
  • Nađa Pavićević – administrativna asistentkinja
  • Zvezdana Radulović – asistentkinja koordinatorke skloništa

Stručne saradnice:

  • Verica Mirović – psihološkinja
  • Tijana Saveljić – advokatica