Podaci o broju prijavljenih slučajeva nasilja za 2016. godinu

110 2016. godini Sigurnoj ženskoj kući su se obratile za pomoć 430 osobe sa iskustvom porodičnog nasilja.  Nakon inicijalnog savjetovanja sa korisnicama, u skladu sa njihovim potrebama, pružena im je pomoć i podrška.

U 2016.godinu inicijalno savjetovanje pruženo je  972 puta (pozivom na SOS telefon 440 puta, pozivom na broj kancelarije 310 puta i razgovorom u kancelariji  SŽKa 222 puta). U praksi se nerijetko dešava da žrtva porodičnog nasilja više puta zatraži inicijalno savjetovanje – bilo putem telefona ili dolaskom u kancelariju.

Prijave policiji su bile u 173 slučaja.

Pravna pomoć– ukupno 484 puta, od toga:

  • zastupanje stranaka pred sudovima – 78
  • pravni savjeti – 300
  • pravni podnesci – 106 (tužbe, privremene mjere, predlozi za izvršenje, odgovor na tužbe, krivične prijave…)

Medijacija u kontaktu sa institucijama – 233

Povjerljivo lice (praćenje klijentkinje u postupcima pred institucijama) – 52

Psihološka pomoć – 54

U skloništu SŽK su u toku 2016.godine bile smještene 127 osobe (81 žena i 46oro djece).