Podaci o broju prijavljenih slučajeva nasilja za 2015.godinu

U skloništu je u toku 2015.godine bila smještena 151 osoba (99 žena i 52 dijece)

U 2015.godini Sigurnoj ženskoj kući su se obratile za pomoć 536 osoba sa iskustvom porodičnog nasilja.[1]

729 puta je pruženo inicijalno savjetovanje:

– u kancelariji SŽK-a – 348 puta

– putem SOS telefona  – 381 puta

Nakon inicijalnog savjetovanja sa korisnicama, u skladu sa njihovim potrebama, pružani su sledeći vidovi pomoći:

Prijave policiji su bile u 143 slučaja

Pravna pomoć – ukupno 379 puta, od toga:

  • zastupanje stranaka pred sudovima – 38;
  • pravni savjeti – 230
  • pravni podnesci – 111 (tužbe, privremene mjere, predlozi za izvršenje, odgovori na tužbe, krivične prijave…)

 

Medijacija u kontaktu sa institucijama – 121

Povjerljivo lice (praćenje klijentkinja u postupcima pred institucijama) – 39

Psihološka pomoć – za 27 klijentkinja je obezbijedjena psihološka pomoć i podrška (individualna ili grupna)                                     

 

[1] Uslugu inicijalnog savjetovanja u periodu od 01.01. do 31.12.2015.godine pružili smo 729 puta, iako je broj osoba koje su zatražile pomoć SŽK bio 536. U praksi se nerijetko dešava da žrtva porodičnog nasilja više puta zatraži inicijalno savjetovanje (bilo putem tel.ili dolaskom u kancelariju)