izvještaj o broju usluga pruženih u 2017.godini

Usluge 2017
Broj osoba koje su se obratile za pomoć 450
Inicijalno savjetovanje (ukupno): 929
               – Inicijalno savjetovanje u kancelariji 273
               – Inicijalno savjetovanje putem telefona 656
Prijave policiji 183
Pravna pomoć (ukupno): 440
              – Zastupanje stranaka pred sudovima 73
              – Pravni savjeti 284
              – Pravni podnesci 83
Medijacija u kontaktu sa institucijama 131
Povjerljivo lice 76
Psihološka pomoć 63
Broj osoba smještenih u skloništu (ukupno): 139
                   – Broj žena smještenih u sklonište 70
                   – Broj djece smještene u sklonište 69