Seksualno nasilje nije dječja igra – TREĆI DIO, “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja”

Zaštitimo našu djecu od seksualnog zlostavljanja. Pogledajte treći video u okviru kampanje SEKSUALNO NASILJE NIJE DJEČJA IGRA. Shodno istraživanju seksualnog nasilja nad djecom mašta zlostavljača vješto je upakovana u forme igre i prilagođena dječjoj radoznalosti, naivnosti i neznanju. U kasnijim godinama osoba može provesti čitav život pokušavajući da zaboravi ili preboli momente iz djetinstva. Seksualno […]

II dio videa o seksualnom nasilju nad djecom, “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja”

Drugi dio videa o seksualnom nasilju nad djecom, izrađen u okviru projekta “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja”. Shodno statistici jedno od petoro djece u Evropi doživjelo je neki oblik seksualnog nasilja. Od petoro djece koja dožive seksualno zlostavljanje jedno je dječak, a četiri su djevojčice. Nasilje najčešće u startu ne prepoznaju, jer misle da je u […]

Prezentacija istraživanja o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori

Istraživanje o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori – Stavovi nasuprot realnosti U Crnoj Gori običajno pravo odricanja od imovine u korist muških članova porodice je jače od zakona.Žene u Crnoj Gori i dalje se dominatno odriču nasledstva u korist muških članova porodice, iako su zakonom izjednačene sa muškarcima. Patrijahalna ideologija je izuzetno jaka, pa […]

Istraživanje o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori

Istraživanje o imovinskim pravima žena je nastalo u okviru projekta “I u rod i u dom – snagom zakona protiv imovinskog običajnog prava”  koje finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.  Istraživanje je sprovela agencija IPSOS u februaru mjesecu na reprezentativnom stratifikovanom uzorku od 1036 ispitanika/ca u 17 gradova u Crnoj Gori, 130 teritorija biračkih mjesta, […]

“PREKINIMO VEZU ONLINE NASILJU”

NVO “Sigurna ženska kuća” počinje sa realizacijom projekta “Prekinimo vezu online nasilju” podržanog u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program ujedinjenih nacija za za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa Glavnim gradom Podgorica i opštinama Tivat, Kotor, Nikšić […]

KREĆEMO SA KAMPANJOM “OSVIJETLIMO MRAK SEKSUALNOG NASILJA”

Krećemo sa kampanjom. Priča će se nastaviti /// Sigurna ženska kuća zajedno sa partnerskim organizacijama SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i NVO Prima sprovodi projekat “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ministartvo javne uprave. Cilj projekta je da doprinese uspostavljanju sveobuhvatnog sistema prevencije seksualnog nasilja i zaštite osoba koje su […]

Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama, RAZBIJAMO TIŠINU!

RAZBIJAMO TIŠINU Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama Ovo više nije kampanja – to je način života! Sedmi put po redu u Podgorici je organizovan ples protiv nasilja u okviru najmasovnijeg aktivističkog pokreta u istoriji međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama “Milijarda ustaje”. Jedna milijarda ustaje je najmasovniji aktivistički pokret u istoriji međunarodne borbe protiv nasilja […]