Spot nastao u okviru projekta “I U ROD I U DOM – snagom zakona protiv imovinskog običajnog prava”

Žene u Crnoj Gori i dalje ne ostvaruju imovinska prava, iako su zakonom izjednačene sa muškarcima. Mijenjajmo običajno pravo – NE DIJELI DJECU, PODIJELI NASLEDSTVO! Spot je nastao u okviru projekta “I U ROD I U DOM – snagom zakona protiv imovinskog običajnog prava” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. 

ISTRAŽIVANJE O ONLINE NASILJU NAD DJEVOJKAMA I ŽENAMA

Razvojem tehnologije pojavili su se i novi načini zloupotrebe iste, što je dovelo do pojave novih oblika nasilja nad djevojkama i ženama, zloupotrebom informaciono komunikacionih tehnologija i interneta. NVO „Sigurna ženska kuća“ iz Podgorice sporovela je istraživanje na temu – Online nasilja nad ženama i djevojkama. Istraživanje je prezentovano u prostorijama EU Info Centra u […]

U ROŽAJAMA PREZENTOVANO ISTRAŽIVANJE O IMOVINSKIM PRAVIMA ŽENA U CRNOJ GORI

U Rožajama kroz javnu debatu prezentovano istraživanje o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori. Istraživanje sprovedeno u sklopu projekta “I U ROD I U DOM – snagom zakona protiv imovinskog običajnog prava”, koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Zahvaljujemo se koleginici Velida Hodzic iz NVO IKRA koja nam je pomogla u organizovanju debate u Rožajama.  

Seksualno nasilje nije dječja igra – TREĆI DIO, “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja”

Zaštitimo našu djecu od seksualnog zlostavljanja. Pogledajte treći video u okviru kampanje SEKSUALNO NASILJE NIJE DJEČJA IGRA. Shodno istraživanju seksualnog nasilja nad djecom mašta zlostavljača vješto je upakovana u forme igre i prilagođena dječjoj radoznalosti, naivnosti i neznanju. U kasnijim godinama osoba može provesti čitav život pokušavajući da zaboravi ili preboli momente iz djetinstva. Seksualno […]

II dio videa o seksualnom nasilju nad djecom, “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja”

Drugi dio videa o seksualnom nasilju nad djecom, izrađen u okviru projekta “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja”. Shodno statistici jedno od petoro djece u Evropi doživjelo je neki oblik seksualnog nasilja. Od petoro djece koja dožive seksualno zlostavljanje jedno je dječak, a četiri su djevojčice. Nasilje najčešće u startu ne prepoznaju, jer misle da je u […]

Prezentacija istraživanja o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori

Istraživanje o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori – Stavovi nasuprot realnosti U Crnoj Gori običajno pravo odricanja od imovine u korist muških članova porodice je jače od zakona.Žene u Crnoj Gori i dalje se dominatno odriču nasledstva u korist muških članova porodice, iako su zakonom izjednačene sa muškarcima. Patrijahalna ideologija je izuzetno jaka, pa […]

Istraživanje o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori

Istraživanje o imovinskim pravima žena je nastalo u okviru projekta “I u rod i u dom – snagom zakona protiv imovinskog običajnog prava”  koje finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.  Istraživanje je sprovela agencija IPSOS u februaru mjesecu na reprezentativnom stratifikovanom uzorku od 1036 ispitanika/ca u 17 gradova u Crnoj Gori, 130 teritorija biračkih mjesta, […]