Sastanak sa CZSR Rožaje

Još jedan u nizu sastanak sa predstavnicima/cama centara za socijalni rad u Crnoj Gori, ovog puta sa Centrom za socijalni rad za opštinu Rožaje.  Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar Za Romske Inicijative, SOS Ulcinj – Ulqin, Nvo Ksena, NVO IKRE Rožaje, Crnogorski Ženski Lobi – Montenegrin Women’s Lobby i Sos Niksic realizuje […]