Sastanak sa CZSR Kotor

Posjetile smo i Centar za socijalni rad za opštinu Kotor.  Nakon razmjene iskustava o dosadašnjem radu i saradnji, razmijenjena su i mišljenja koja imaju za cilj dalje poboljšanje kvaliteta usluga kada je u pitanju pružanje podrške i pomoći osobama sa iskustvom nasilja.  Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar Za Romske Inicijative, SOS Ulcinj […]