Sastanak sa predstavnicima/ama CZSR Bar

Sigurna ženska kuća je posjetila i Centar za socijalni rad za opštinu Bar. Napravljen je osvrt na period pandemije i izazove sa kojima smo se susretali u radu sa osobama sa iskustvom nasilja. Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar za Romske Inicijative, Sos Ulcinj – Ulqinj, NVO “Ksena” Herceg Novi, NVO IKRE Rožaje, Crnogorski […]