Politika je ženskog roda

Politika je sfera dominacije i tzv. „krug moći“, pa je dodatno otežan ulazak ženama. Iako je posljednjih godina napravljen pomak u osvješćivanju žena o potrebi da budu više uključene u političkom životu, Crna Gora je i dalje veoma daleko od ispunjavanja međunarodnih standarda koji se tiču ravnopravne zastupljenosti polova u politici.

Prisustvo rodnih stereotipa direktno utiče i na nedovoljnu zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama i pozicijama na visokom nivou. Podaci pokazuju da je tokom 2019. godine, od ukupnog broja diplomiranih na osnovnim studijama 56,7 odsto ženskog, a 43,3 odsto muškog pola. Magistarske studije završilo je 64,8 odsto ženskog, a 35,2 odsto studenata muškog pola. Sa druge strane na rukovodećim pozicijama žena ima 35,8 odsto, a muškaraca 64,2 odsto.

Projekat “Umjetnost je ženskog roda” je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Zahvaljujemo se modelu Anđeli Minić i fotografu Ivović Bošku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>