Umjetnost je ženskog roda

Žene u Crnoj Gori su se u umjetnost uključile tek prije pedesetak godina kada je bio podvig biti umjetnica i tek od otvaranja Likovne akademije na Cetinju situacija počinje da se mijenja te umjetnice zauzimaju vidljivija mjesta na likovnoj sceni i u kulturnom životu Crne Gore. Ipak, podaci pokazuju da od 2006. godine do danas […]