Za život bez nasilja uz pomoć online platformi

Pandemija COVID-19 je potkopala napore ka okončanju rodno zasnovanog nasilja smanjenjem načina za prevenciju i zaštitu, socijalne usluge i brigu o najugroženijima. Zbog krize izazvane virusom, ženama sa iskustvom nasilja je uskraćen ili ometen pristup uslugama podrške i pomoći.

Podaci iz mnogih regiona već sugerišu na značajno povećanje slučajeva nasilja u porodici, posebno među marginalizovanim stanovništvom. Važno je zapamtiti, ono što svi napominju, da je nasilje u porodici bila globalna pandemija mnogo prije izbijanja COVID-19. Prema podacima koje su prikupile Ujedinjene nacije, 243 miliona žena i djevojčica širom svijeta u dobi od petnaest do četrdeset godina su u poslednjih dvanaest mjeseci bile izložene seksualnom ili fizičkom nasilju od strane intimnih partnera. Drugim riječima, svaka treća žena je u nekom trenutku svog života doživjela fizičko ili seksualno nasilje. Novi podaci UN Women-a pokazuju da su se od izbijanja COVID-19, izvještaji o nasilju nad ženama, a posebno nasilju u porodici, u nekoliko zemalja povećali jer briga o bezbjednosti, zdravlju i novcu stvara tenzije i napore koji su naglašeni skučenim i zatvorenim načinom života usljed perioda zaključavanja. Više od polovine svjetske populacije bilo je pod uslovima zaključavanja od početka aprila.

Imajući u vidu sve navedeno, a kako bi žene sa iskustvom nasilja dobile neophodnu podršku i pomoć tim Sigurne ženske kuće organizovaće onlajn savetovanje za žene sa iskustvom nasilja i pružiće im psihosocijalnu, pravnu pomoć, kao i radionice joge i grupe samopomoći.  Ženama sa iskustvom nasilja biće ponuđena mogućnost da dobiju punu pomoć i podršku za prevazilaženje situacije nasilja sa distance. Opšti cilj projekta je poboljšanje životnih uslova i podrška u prevazilaženju nasilja ženama koje su dodatno pogođene krizom COVID-19.

Implementacijom ovog projekta želimo da doprinesemo boljem prevazilaženju krize izazvane pandemijom COVID-19. Kroz projekat, veliki broj žena na teritoriji Crne Gore će imati mogućnost da se online poveže sa stručnim timom Sigurne ženske kuće bez troškova dolaska u našu kancelariju. Vjerujemo da će ovakav način komunikacije osnažiti žene da prevaziđu situaciju nasilja u kojoj se nalaze.

Projekat je podržala ambasada Amerike u Crnoj Gori.

#USpartnerMNE

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>