Sigurna ženska kuća počinje sa realizacijom novog projekta “Umjetnost je ženskog roda”

Prisustvo rodnih stereotipa direknto utiče na percipiranje izbora žena, koje se prepliće u svim sferama, te za posledicu imamo visok stepen nezaposlenosti žena, nedovoljnu zastupljenost žena na pozicijama na visokom nivou, te visok stepen rodno zasnovanog nasilja.  Rodni stereotipi ne smiju biti uzrok ugrožavanja osnovnog ljudskog prava, prava na jednakost, te žene ne smiju biti isključene, omalovažavane, diskriminisane, ponižene i žrtve nasilja, samo zato što su žene.

Cilj projekta je doprinijeti eliminaciji rodnih stereotipa kod građana/ki putem umjetničkih formi, koje će ujedno biti i početak oblikovanja kulture u Crnoj Gori koja ruši patrijarhalnu ideologiju i neravnomjeran položaj žena.

Projektom je predviđeno da u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti angažujemo studente/kinje slikarsta, vajarstva, grafike i grafičkog dizajna, koji će kroz umjetničke forme na svoj način, vodeći se načelima ženskih prava predstaviti ovu temu. Naše dosadašnje iskustvo u realizaciji projekata pokazuje da umjetnost ima jaču moć i šansu da jasnije govori o društvenim temama i utiče na promjene u društvu i društvo u cjelini. Projekat će obuhvatiti niz kontinuiranih aktivnosti namjenjenih podizanju svijesti javnosti o temi rodnih stereotipa. Prvi dio će obuhvati izradu murala sa porukama koje suzbijaju rodne stereotipe, kao i ispisivanje trotoara ispred institucija koje prenijeti poruku da je ženama mjesto u istim. Žene treba da budu ravnopravne sa muškarcima u privatnoj i javnoj sveri. Drugi dio aktivnosti će obuhvatiti prvobitno trening sa studentima/knjama fakulteta Likovnih umjetnosti, izradu umjetničkih djela od strane studenata, te petnaestodnevne izložbe u pet gradova, u shopping mall-ovima u tim gradovima. Na ovaj način ćemo umjetnost izmjestiti iz galerija, te će umjetnička djela biti dostupna široj javnosti. U istim gradovima će tokom trajanja izložbe biti organizovani info korneri, na kojem će građani/ke moći da se informišu o samoj izložbi i rodnim stereotipima koji sprječavaju žene da aktivno i jednako učestvuju u javnom životu kao muškarci. Projekat će biti završen organizovanjem događaja i uručenjem nagrada za najbolja umjetnička djela na temu suzbijanja rodnih stereotipa.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>