II dio videa o seksualnom nasilju nad djecom, “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja”

Drugi dio videa o seksualnom nasilju nad djecom, izrađen u okviru projekta “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja”. Shodno statistici jedno od petoro djece u Evropi doživjelo je neki oblik seksualnog nasilja. Od petoro djece koja dožive seksualno zlostavljanje jedno je dječak, a četiri su djevojčice. Nasilje najčešće u startu ne prepoznaju, jer misle da je u […]