Prezentacija istraživanja o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori

Istraživanje o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori – Stavovi nasuprot realnosti

U Crnoj Gori običajno pravo odricanja od imovine u korist muških članova porodice je jače od zakona.Žene u Crnoj Gori i dalje se dominatno odriču nasledstva u korist muških članova porodice, iako su zakonom izjednačene sa muškarcima. Patrijahalna ideologija je izuzetno jaka, pa žene bez obzira na ekonomski položaj i stepen obrazovanja, najčešće imaju takav stav da je odricanje od prava na imovinu porodična tradicija.
Istraživanje je pokazalo da iakovećina građana/ki, njih 82% smatra da porodična imovina treba pripasti muškarcima i ženama podjednako, ipak samo njih 25% smatra da se to dešava u realnosti.
Skoro tri četvrtine građana/ki, njih 70% vjeruje da društvo osuđuje žene koje se ne odreknu imovine u korist brata.
Naša praksa pokazuje da nerijetko prilikom razvoda braka/vanbračne zajednice ne pokreću postupak za podjelu imovine, iako su istu stekle zajedno sa partnerima u toku zajedničkog života. Mnoge žene nemaju informacije o pravu na nasleđivanje i podjelom bračne imovine, nego ustaljenu praksu prihvataju kao pravo.
Iako većina građana/ki, njih 88% imaju stav da imovina stečena u braku ili vanbračnoj zajednici treba biti jednako podijeljena, tek negdje oko polovine smatra da se to zaista dešava.
Kao razloge malog broja žena vlasnica imovine, tri četvrtine građana/ki navodi tradiciju, dok jedna četvrtina navodi neiformisanost žena o njihovim pravima, strah da imovina postane vlasništvo druge porodice i nepoštovanje prava žena.

Skoro polovina građana/ki Crne Gore vjeruje da žene NE OSTVARUJU pravo na imovinu. Istovremeno, snažna većina građana, 8 od 10 njih vjeruje DA BI ŽENE TREBALO DA IMAJU JEDNAKA imovinska prava na nasleđe kao i muškarci.

Istraživanje o imovinskim pravima žena je nastalo u okviru projekta “I u rod i u dom – snagom zakona protiv imovinskog običajnog prava” koje finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.
Istraživanje je sprovela agencija IPSOS u februaru mjesecu na reprezentativnom stratifikovanom uzorku od 1036 ispitanika/ca u 17 gradova u Crnoj Gori, 130 teritorija biračkih mjesta, gradske, prigradske i seoske životne sredine.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>