Prezentacija istraživanja o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori

Istraživanje o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori – Stavovi nasuprot realnosti U Crnoj Gori običajno pravo odricanja od imovine u korist muških članova porodice je jače od zakona.Žene u Crnoj Gori i dalje se dominatno odriču nasledstva u korist muških članova porodice, iako su zakonom izjednačene sa muškarcima. Patrijahalna ideologija je izuzetno jaka, pa […]

Istraživanje o imovinskim pravima žena u Crnoj Gori

Istraživanje o imovinskim pravima žena je nastalo u okviru projekta “I u rod i u dom – snagom zakona protiv imovinskog običajnog prava”  koje finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.  Istraživanje je sprovela agencija IPSOS u februaru mjesecu na reprezentativnom stratifikovanom uzorku od 1036 ispitanika/ca u 17 gradova u Crnoj Gori, 130 teritorija biračkih mjesta, […]