KREĆEMO SA KAMPANJOM “OSVIJETLIMO MRAK SEKSUALNOG NASILJA”

Krećemo sa kampanjom. Priča će se nastaviti /// Sigurna ženska kuća zajedno sa partnerskim organizacijama SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i NVO Prima sprovodi projekat “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ministartvo javne uprave. Cilj projekta je da doprinese uspostavljanju sveobuhvatnog sistema prevencije seksualnog nasilja i zaštite osoba koje su […]