okrugli sto „Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja – Istanbulska konvencija“,

Danas je predstavnica Sigurne ženske kuće – Jovana Hajduković prisustvovala okruglom stolu „Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja – Istanbulska konvencija“, koji je organizovao Savjet Evrope.

Primjena Istanbulske konvencije, kojom su predviđeni sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja sporo napreduje, a institucije su malo napredovale u povećanju senzitivnosti za ta pitanja, ocijenio je ambasador Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Aivo Orav. On je danas rekao da su efikasni servisi za podršku žrtvama nešto što tek treba uslijediti zajedno sa, kako je naveo, pristupačnijom pravnom pomoći. Prema njegovim riječima, sistematske promjene dolaze samo sa adekvatnim odgovorom krivičnog sistema na rodno zasnovano nasilje.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, kazala je da je porast krivičnih djela nasilja u porodici uticao na pooštravanje kaznene politike u proteklom trogodišnjem periodu.

„2014. godine u strukturi izrečenih osuđujućih osuda kazna zatvora je izrečena samo u 27 odsto takvih predmeta, dok je u 2017. godini broj izrečenih kazni zatvora porastao u visini od 50 odsto. Ovako orjentisana kaznena politika sudova jasno ukazuje na opredijeljenost sudstva da kazne koje se izriču počiniocima ovih krivičnih djela budu srazmjerne njihovoj težini, a sve u cilju postizanja generalne i specijalne prevencije krivičnih djela nasilja u porodici“, istakla je Medenica.

Kako je navela, u modernom društvu se očekuje da žena ima sve ono što je uvijek tražila – „otvorena vrata školstva, puna politička prava i podršku civilizovanog društva“.

„Međutim, u slučajevima prisustva nasilja nad ženama moramo uložiti dodatne napore kako bi sve planirane mjere prevencije i suzbijanja nasilja bile djelotvorne. A da bi mjere bile djelotvorne, one moraju biti praćene koordinisanom saradnjom nadležnih organa u cilju podizanja nivoa svijesti da bračnu ili vanbračnu zajednicu treba da karakterišu jednakost polova, cjelokupnost sličnosti i poštovanje prava, a nikako stereotipi prošlosti i superiornosti jačeg pola“, istakla je Medenica.

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, Dragoljub Drašković,  smatra da jačanje kapaciteta institucija nije jedini ni najvažniji mehanizam borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pogotovo ako se, kako je rekao, ima u vidu da se kao jedan od ključnih problema u borbi protiv nasilja nad ženama pojavljuje sistemsko neprijavljivanje nasilja.

„Zato, svaku zakonodavnu reformu treba da prati zalaganje za podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti i podrška osnaživanju žena u svim oblastima javnog života“, ocijenio je Drašković.

Šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Angela Longo, kazala je da u toj međunarodnoj organizaciji smatraju da nasilje nad ženama predstavlja veliko kršenje ljudskih prava „i jedan oblik diskriminacije nad ženama“.

„Nasilje nad ženama, uključujući porodično nasilje, prisutno je u svim državama članicama Savjeta Evrope. To nije samo izazov za Crnu Goru, već je izazov za sve druge države“, istakla je Longo.

okrugli sto4

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>