okrugli sto „Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja – Istanbulska konvencija“,

Danas je predstavnica Sigurne ženske kuće – Jovana Hajduković prisustvovala okruglom stolu „Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja – Istanbulska konvencija“, koji je organizovao Savjet Evrope. Primjena Istanbulske konvencije, kojom su predviđeni sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja sporo napreduje, a institucije su malo […]