Iscrtana mapa mreže podrške za žrtve nasilja

  Multisektorski pristup jedan je od najznačajnih elemenata u zaštiti žena žrtava porodičnog nasilja, zbog čega je neophodno da se u rješavanje toga problema više uključe institucije i građani. U okviru projekta “Krenimo zajedno”, na ulicama Glavnog grada iscrtana je mapa mreže podrške za žrtve nasilja sa strelicama koje će povezivati institucije sistema podrške. Iscrtali […]