Javna diskusija “(Ne)efikasni sistem zaštite žena žrtava nasilja” povodom početka kampanje „KRENIMO ZAJEDNO“

U Crnoj Gori još uvijek nisu uspostavljene sveobuhvatne, koordinirane politike u cilju suzbijanja nasilja nad ženama, a mehanizmi za praćenje i procjenu efekata zaštinih mjera su loši, ocijenjeno je na javnoj diskusiji Sigurne ženska kuće (SŽK). Javna diskusija “(Ne)efikasni sistem zaštite žena žrtava nasilja” povodom početka kampanje „KRENIMO ZAJEDNO“, održana je uz podršku Programa za podršku […]

Zašto smo na ulicama? – svake nedjelje u Evropi 50 žena ubiju partneri ili bivši partneri. – 1 od 3 žene preživi fizičko i/ili seksualno nasilje do svoje 15. godine. – svaka druga žena je suočena sa jednim ili više oblika seksualnog uznemiravanja. Danas, muško nasilje prema ženama i djevojčicama ostaje nevidljivo i normalizovano. Koliko […]

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – ŽRTVAMA PORODIČNOG NASILJA OBEZBIJEDITI FINANSIJSKU POMOĆ

  U Crnoj Gori žrtve porodičnog nasilja nemaju pristup opštim uslugama podrške koje omogućavaju oporavak od nasilja. Ovo se prvenstveno odnosi na majke sa djecom kod kojih se nakon izlaska iz nasilne veze finansijska nesigurnost i deprivacija javljaju kao glavni problemi, bilo da su izbačene iz kuće ili primorane da to same urade iz straha […]

edukacija i trening za volonterke sigurne ženske kuće

Danas počinje prvi trening za volonterke koji realizujemo u sklopu projekta ,,Edukacija i trening za volonterke Sigurne ženske kuće” koji je finansiran od strane Kanadskog fonda. 17Obuka obuhvata 3 vikend treninga nakon kojih će polaznice dobiti sertifikate i biti u mogućnosti da kao volonterke postanu dio našeg tima. U okviru treninga diskutovaće se na teme: […]

Seminar o pisanju izvještaja u sijenci za ekspertsku grupu GREVIO, 15-16 maj 2017.g. u Beču

Predstavnica Sigurne ženske kuće – Jovana Hajduković, učestvovala je na seminaru o pisanju izvještaja u sijenci za ekspertsku grupu GREVIO. Seminar je održan 15-16 maja u Beču, a organizovan je od strane Evropske mreže WAVE (Women Against Violence Europe) Glavni instrument za ljudska prava u Evropi sa ciljem da eliminiše nasilje nad ženama je Konvencija […]

Top