Sastanak sa CZSR Cetinje

Sastanak sa Centrom za socijalni rad za opštinu Cetinje.  Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar Za Romske Inicijative, SOS Ulcinj – Ulqin, Nvo Ksena, NVO IKRE Rožaje, Crnogorski Ženski Lobi – Montenegrin Women’s Lobby i Sos Niksic realizuje projekat “Borba protiv nasilja u porodici u toku trajanja pandemije COVID 19”. Projekat se realizuje […]

Sastanak sa CZSR Nikšić

Sastanak sa predstavnicama Centra za socijalni rad za opštinu Nikšić.  Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar Za Romske Inicijative, SOS Ulcinj – Ulqin, Nvo Ksena, NVO IKRE Rožaje, Crnogorski Ženski Lobi – Montenegrin Women’s Lobby i Sos Niksic realizuje projekat “Borba protiv nasilja u porodici u toku trajanja pandemije COVID 19”. Projekat se […]

Sastanak sa CZSR Rožaje

Još jedan u nizu sastanak sa predstavnicima/cama centara za socijalni rad u Crnoj Gori, ovog puta sa Centrom za socijalni rad za opštinu Rožaje.  Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar Za Romske Inicijative, SOS Ulcinj – Ulqin, Nvo Ksena, NVO IKRE Rožaje, Crnogorski Ženski Lobi – Montenegrin Women’s Lobby i Sos Niksic realizuje […]

Sastanak sa CZSR Berane

Održan sastanak sa Centrom za socijalni rad za opštinu Berane. Sastanak je protekao u produktivnom i prijatnom duhu sa planom da u narednom periodu poboljšamo našu saradnju kada je u pitanju pružanje pomoći ženama i djeci sa iskustvom nasilja. Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar Za Romske Inicijative, SOS Ulcinj – Ulqin, Nvo […]

Sastanak sa CZSR Kotor

Posjetile smo i Centar za socijalni rad za opštinu Kotor.  Nakon razmjene iskustava o dosadašnjem radu i saradnji, razmijenjena su i mišljenja koja imaju za cilj dalje poboljšanje kvaliteta usluga kada je u pitanju pružanje podrške i pomoći osobama sa iskustvom nasilja.  Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar Za Romske Inicijative, SOS Ulcinj […]

Sastanak sa CZSR Herceg Novi

Mira Saveljić i Jovana Hajduković su zajedno sa koleginicom Sanjom Crnić iz Nvo Ksena posjetile Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi. Razgovarale su o dosadašnjoj saradnji, izazovima sa kojima se susrijećemo kada je u pitanju pružanje pomoći i podrške osobama sa iskustvom nasilja u toku pandemije, kao i o implementaciji Protokola o postupanju. […]

Sastanak sa Kolegijumom Ženskog kluba u Skupštini Crne Gore

Kopredsjednice Kolegijuma Ženskog kluba u Skupštini Crne Gore dr Branka Bošnjak i Vesna Pavićević sastale su se danas sa Mirom Saveljić i Jovanom Hajduković, kao i koleginicom Aidom Perović iz Prime. Kopredsjednice Kolegijuma Ženskog kluba informisale su nas o samom formiranju Ženskog kluba, kao i o pravcu djelovanja. Na sastanku je bilo riječi o aktuelizaciji […]

Otvorena vrata sa studentima/kinjama MAPSS-a

Sa studentima/kinjama iz organizacije MAPSS (Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka) razgovarali smo o temama rodne ravnopravnosti, nasilja u porodici i izazovima sa kojima se susrećemo u svakodnevnom radu. Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama Centar za Romske Inicijative, Sos Ulcinj – Ulqinj, NVO “Ksena” Herceg Novi, NVO IKRE Rožaje, Crnogorski ženski lobi, Sos Nikšić […]

Top